Telèfon: 977 40 58 15

Com associar-se

Instruccions pels ajuntaments per donar-se d'alta

 1. Fer un acord de Ple d'adhesió.
  Veure model

  "Atesa la necessitat de formar part de l'Associació de Municipis Eòlics de Catalunya (AMEC), per tal de realitzar les finalitats que en els seus estatuts es contenen.
  Vist el text del Estatuts pels quals es regeix l'Associació de Municipis Eòlics de Catalunya (AMEC).
  El Ple de l'Ajuntament adopta per (unanimitat, majoria absoluta...) el següent acord:
  Aprovar formar part de l'Associació de Municipis Eòlics de Catalunya (AMEC), per tal de realitzar les finalitats que en els seus estatuts es contenen.
  Designar el senyor Alcalde representant d'aquest Ajuntament a l'AMEC.
  Facultar el senyor alcalde, o regidor en qui delegui, perquè pugui subscriure tots els documents que siguin necessaris per a la tramitació i execució dels presents acords".

 2. Enviar certificat de l'acord de Ple a l'AMEC, a l'adreça:

  C/ Plaça de la Pau, 4 · 43792 La Torre de l'Espanyol (Tarragona)
  AMEC - Associació de Municipis Eòlics de Catalunya
  Tel. 977 40 58 15

Instruccions per donar-se d'alta

Descarrega

Estatuts de l'AMEC

Descarrega

AMEC

© 2015, Associació de Municipis Eòlics de Catalunya.
Tots els drets reservats.

Dades de contacte
 • Adreça: Plaça de la Pau, 4
  43792 La Torre de l'Espanyol (Tarragona)
 • Telèfon: 977 40 58 15
 • Email: info@municipiseolics.cat