Telèfon: 977 40 58 15

Estudis i informes

 • Inici
 • Estudis i informes

ESTUDI COMPARATIU

Impacte econòmic de les centrals eòliques en els pressupostos municipals a Catalunya


SERGI SALADIÉ GIL
Professor associat i investigador. Departament de Geografia, Universitat Rovira i Virgili.


Aquest document és el resultat de l'encàrrec que l'Ajuntament de la Granadella va fer a l'autor, i que es va materialitzar a partir de l'acceptació de l'oferta presentada per la FURV (Fundació Universitat Rovira i Virgili) en data de 4 d'abril de 2012.

Els resultats que aquí es presenten responen als objectius de l'encàrrec, que eren els següents:
 • Analitzar l'impacte econòmic de l'energia eòlica a escala local a Catalunya, a partir de la repercussió que les centrals eòliques
 • Establir si hi ha, o no, una correlació entre ingressos municipals procedents de les centrals eòliques i la seva posició geogràfica a Catalunya.
 • Analitzar els discursos teòrics que sobre els beneficis de les instal·lacions eòliques s'han realitzat des de les administracions públiques (Generalitat de Catalunya) i les empreses promotores, i comparar-los amb els beneficis reals en l'àmbit dels diversos municipis eòlics.
 • Realitzar una sèrie de recomanacions sobre com millorar els ingressos municipals procedents de l'activitat generada per les centrals eòliques.
Així, aquesta publicació s'estructura en sis capítols que donen resposta als diversos objectius plantejats. En el primer capítol es fa una anàlisi de la situació eòlica a Catalunya a finals de 2011, així com també una anàlisi dels conflictes territorials associats al procés d'implantació de centrals eòliques. El segon capítol se centra en l'anàlisi dels diferents discursos teòrics sobre els beneficis que des de les administracions públiques, principalment el Govern de la Generalitat de Catalunya, i els promotors eòlics han fet en diverses etapes del procés d'implantació eòlica. En el tercer capítol s'entra de ple en l'objectiu principal de l'estudi, amb l'anàlisi de l'impacte econòmic de les centrals eòliques en els pressupostos municipals, a través dels impostos obligatoris i dels convenis signats entre ajuntaments i empreses eòliques. En el capítol quart es comparen els ingressos municipals percebuts per les centrals eòliques, i la facturació d'aquestes instal·lacions, per tal de determinar el percentatge del benefici que recau en els ajuntaments. I finalment, en el capítol cinquè es fa una aproximació a l'impacte laboral de les centrals eòliques en l'àmbit municipal. El darrer capítol és reservat a les conclusions i a les recomanacions per tal de millorar el finançament municipal a través de l'activitat de les centrals eòliques.

AMEC

© 2015, Associació de Municipis Eòlics de Catalunya.
Tots els drets reservats.

Dades de contacte
 • Adreça: Plaça de la Pau, 4
  43792 La Torre de l'Espanyol (Tarragona)
 • Telèfon: 977 40 58 15
 • Email: info@municipiseolics.cat